• موبایل: 09120281625
  • ایمیل: info@pegahsaki.com
  • ساعات کاری: 9 الی 17

غذاخوری

محل قرارگیری غذاخوری باید نزدیک ترین فضا به آشپزخانه و بین فضای پذیرایی و نشیمن باشد. به طوریکه دسترسی نشیمن و پذیرایی به آن به آسانی صورت گیرد.

  • می دانیم اولین لذت غذا خوردن، دیدن آن است. پس نوع نورپردازی در این فضا بسیار مهم است. استفاده از نورهای مصنوعی و طبیعی در صورت امکان می تواند فضا را گرم تر و دل نشین تر کند.
  • بهتر است در این فضا از به کار بردن رنگ های زیاد اجتناب کرد. زیرا باعث اغتشاش بصری شده و لذت غذا خوردن را از بین می برد.
  • طراحی نوع میزغذاخوری و صندلی ها نیز مهم است.