• موبایل: 09120281625
  • ایمیل: info@pegahsaki.com
  • ساعات کاری: 9 الی 17

نشیمن

فضای نشیمن باید در عرصه خصوصی پلان قرار گیرد. معمولا با یک واسطه مثل آشپزخانه از فضای عمومی پلان جدا می شود. نشیمن نزدیک ترین فضا به اتاق خواب ها می باشد.

نکات مهم در طراحی نشیمن:

  • بهترین حالت این است که نور مستقل طبیعی داشته باشد ولی اگر چنین نوری وجود نداشت می تواند از آشپزخانه نور دست دوم بگیرد. به شرط اینکه آشپزخانه اپن باشد.
  • نوع مبلمان استفاده شده در نشیمن باید کاملا راحت باشد.
  • برعکس پذیر ایی سقف آن می تواند ارتفاع کوتاه تری داشته باشد.
  • اگر در فضای مسکونی، اتاق تلویزیون وجود نداشته باشد می توان تلویزیون را در نشیمن قرار داد.