• موبایل: 09120281625
  • ایمیل: info@pegahsaki.com
  • ساعات کاری: 9 الی 17

نمونه کارها

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به طراحی های تجاری گروه معماری پگاه ساکی می باشد که توسط نرم افزارهای معماری طراحی شده است:

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به طراحی های مسکونی گروه معماری پگاه ساکی می باشد که توسط نرم افزارهای معماری طراحی شده است:

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به طراحی های نمای گروه معماری پگاه ساکی می باشد که توسط نرم افزارهای معماری طراحی شده است: