• موبایل: 09120281625
  • ایمیل: info@pegahsaki.com
  • ساعات کاری: 9 الی 17

ورودی

” ورودی ” یا فضای مکث، یکی از مهمترین قسمت های ساختمان است. زیرا اولین برخورد هر انسانی با مجموعه مسکونی یا آپارتمان، ورودی آن است. بهترین ورودی باید دارای شرایط زیر باشد:

  • حالت دعوت کنندگی به داخل، جلب توجه، تمرکز بصری، وقار و عظمت.
  • برای ایجاد ویژگی های ذکر شده باید از عناصر زیر یا ترکیب آنها استفاده کرد: نور- متریال – بافت – حجم و رنگ
  • همچنین رابطه ورودی با دیگر فضاها مهم است. می تواند با فضای بیرون، راه پله و راهروها ارتباط داشته باشد و نوع این ارتباط یکی از نکات مهم در طراحی به شمار می رود.
  • لوازم مورد نیاز در ورودی : کمد آویز لباس، جا کفشی، آینه، پا دری، صندلی. (در صورتی که ابعاد فضا مناسب باشد)