• موبایل: 09120281625
  • ایمیل: info@pegahsaki.com
  • ساعات کاری: 9 الی 17

پذیرایی

یکی از اجزاء بزرگ تشکیل دهنده فضای مسکونی، پذیرایی آن است که در واقع عرصه عمومی پلان محسوب می شود. بهتر است از ورودی یک راه مستقل و مستقیم به پذیرایی وجود داشته باشد.

  • اگر قابلیت تغییر ارتفاع وجود داشته باشد، بلند ترین ارتفاع سقف مربوط به این قسمت است.
  • در طراحی فضای پذیرایی نوع پرده ها، مبلمان، فرش و نورپردازی از نکات مهم به شمار می روند.
  • پرده ها یکی از عناصر اصلی در دکوراسیون این فضا هستند که با توجه به سبک طراحی انتخاب می شوند.
  • همچنین نورپردازی باید در مراحل مختلف و به روش های متفاوتی صورت گیرد. نباید نورها به صورت پیوسته و با یک شدت نور ثابت روشن شوند.